• Lorem ipsum

Disclaimer

 

Deze website + webshop (www.lickmybutton.com) is eigendom van: 

Pahoehoe vof

Waarloosveld 19A, 2550 Kontich, Belgium

[email protected]

Tel.: +32 3 430 6633

RPR 0881.546.490 (Antwerp)

BE 0881.546.490 

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website of via deze website aangeboden informatie te gebruiken verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan PAHOEHOE VOF of rechthoudende derden. 

Het is derhalve niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, downloaden, reproduceren of publiceren zonder schriftelijke toestemming van PAHOEHOE VOF.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

PAHOEHOE VOF levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal PAHOEHOE VOF de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

 

PAHOEHOE VOF kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. PAHOEHOE VOF staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van deze website.

 

PAHOEHOE VOF is niet verantwoordelijk voor eventuele type - of schrijffouten of foutieve afbeeldingen.

 

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website ([email protected]) contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. 

 

PAHOEHOE VOF geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

PAHOEHOE VOF kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

 

PAHOEHOE VOF verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Wijzigingen

PAHOEHOE VOF heeft het recht alle aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen. Dit zonder voorafgaande melding.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van PAHOEHOE VOF bevoegd.